Szumy uszne i nagła głuchota

 

Nagła głuchota jest to upośledzenie słuchu pojawiające się bez konkretnej przyczyny. Objawy nasilają się w ciągu

kilku lub kilkunastu godzin (nawet do 3 dni). Aby spełniać wymagane kryteria rozpoznania nagłej głuchoty czuciowo-nerwowej ubytek słuchu musi wynosić powyżej 30 dB w trzech sąsiadujących ze sobą częstotliwościach. Upośledzenie słuchu jest z reguły jednostronne (91,5%).

Jako przyczynę wystąpienia nagłej głuchoty najczęściej w literaturze stwierdza się: podłoże naczyniowe (50–70% przypadków), wirusowe (12–25% zachorowań) oraz autoimmunologiczne (ok. 18%). Nagłej utracie słuchu często towarzyszą szumy uszne, uczucie wypełnienia ucha. Jednym z częstych wskazań do przeprowadzenia zabiegu tlenoterapii hiperbarycznej jest nagła utrata słuchu. W literaturze wielu autorów podkreśla dobre efekty leczenia tlenem hiperbarycznym. Zabieg w komorze hiperbarycznej powoduje znaczący wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu w tkankach, w tym przypadku w ślimaku, który jest bardzo wrażliwy na niedotlenienie. Młodzi pacjenci mają generalnie większą korzyść z hiperbarii tlenowej niż ludzie starsi, powyżej 50-60 lat. Pacjenci ze średnio głębokim (do 60 dB) i głębokim niedosłuchem mają lepszą poprawę słuchu niż chorzy z niedosłuchem niewielkiego stopnia (do 40 dB).

 

Zgodnie z zaleceniami German Society for ENT-Diseases , Head and Neck Surgery kwalifikuje do leczenia hiperbarią następujące choroby narządu słuchu:

 

– szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utrata słuchu, chorobą Meniere’a

– głuchota związana z nagłą utratą słuchu, chorobą Meniere’a, powikłaniami pooperacyjnymi, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym, uszkodzeniem toksycznym i akustycznym

– utrata słuchu spowodowana chorobą Meniere’a, uszkodzniem toksycznym i akustycznym, urazem czaszki, infekcją

– zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Meniere’a, nagłą utratą słuchu

 

Bibliografia

Racić G., Petri NM, Andrić D., „Hyperbaric oxygen as a method of therapy of sudden sensorineural hearing loss”, Int Marit Health. 2001
Horn, Corinne E; Himel, Harvey N; Selesnick, Samuel H, „Hyperbaric Oxygen Therapy for Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Prospective Trial of Patients Failing Steroid and Antiviral Treatment”, Otology Neurotology: September 2005
Jadczak M., Rapiejko P., Kantor I., Szczygielski K., Usowski J., Piechocki J., Jurkiewicz D., „Ocena wyników leczenia nagłej głuchoty idiopatycznej z zastosowaniem terapii tlenem hiperbarycznym” Otolaryngologia Polska 2007.